สอบถาม หรือ สั่งซื้อสินค้า 
@syntraxthailand
หรือ โทร 065-614-9005

Syntrax Micellar Creme 2lbs Chocolate Milkshake

หมวดหมู่สินค้า: Casein Protein / เคซีนโปรตีน
1,200บาท ลดทันที 120 บาท
ราคา 1,080บาท

18 กรกฎาคม 2565

ผู้ชม 1671 ผู้ชม

Syntrax Micellar Creme

 

Being the major protein in milk, casein is one of the highest-quality proteins known to man. Unfortunately, inferior processing techniques can alter or denature this superior protein. Denatured caseins, such as sodium and potassium caseinate, dominate the marketplace but are devoid of the best qualities that make pure, native casein so wonderful. 

Native casein, also known as micellar casein, is a special product produced in the absence of high heat and caustic chemicals through a gentle filtration method. It is easily differentiated from its denatured cousin by its superior, clean, creamy taste and ability to disperse instantly without becoming chalky or thick. In addition, micellar casein has superior health-inducing properties by optimizing muscular and whole-body recovery and repair. 

Micellar Crème is the epitome of excellence for a casein protein product. It contains fresh, native micellar casein that is not tainted with inferior caseinate salts. Micellar Crème mixes instantly with a spoon, has a creamy, smooth mouthfeel and tastes just like a real milkshake. 

 


Engine by shopup.com